Onze nieuwste folder

Een nieuwe folder met nieuwe aanbiedingen.

  • Je tuin,

    daar word je blij van... 

Bouwvergunning

Bouwvergunning nodig?

De regels voor het plaatsen van een blokhut of tuinhuis zijn de afgelopen jaren soepeler geworden. De meeste tuinhuisjes tot 10 m2 kun je zonder vergunning bouwen. Tuinhuisjes tot 30 m2 mag je vaak zonder vergunning bouwen mits je een afstand van 100 cm vanuit de erfgrens aanhoudt.

Voor het bouwen van tuinhuisjes of blokhutten nabij open water gelden vaak grote afstanden, meestal 5 meter. Let op: een blokhut of tuinhuis vergunningsvrij bouwen kan doorgaans niet wanneer dit strijdig is met het bestemmingsplan. Als het gebied dus bijvoorbeeld een agrarische bestemming heeft, mogen daar in principe geen tuinhuisjes of blokhutten gebouwd worden, ook al zijn deze tuinhuisjes kleiner dan 30m2 of 10 m2. Per gemeente kunnen de regels afwijken. Ook op recreatieterreinen kunnen andere regels gelden.

Actuele informatie vind je op www.vrom.nl of informeer bij je gemeente. 

 

Bekijk meer productgroepen in de categorie Blokhutten