menu
Bevers Steencentrum

Levering

Wij proberen de aangeschafte materialen binnen 3 tot 10 werkdagen te leveren. 
Heb je vragen over levertijden/voorraden, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier. Bellen kan ook: 0412-613320.

Informatie over het afleveren en lossen

  • De materialen die je besteld hebt, lossen we naast de vrachtwagen. Uiteraard probeert de chauffeur de materialen zo dicht mogelijk bij de gewenste losplaats af te leveren. De chauffeur bepaalt ter plekke of de gevraagde losplaats mogelijk is. De kennis en ervaring van de chauffeur gaat voor op de kennis en ervaring van onze adviseurs.
  • Zorg dat er voldoende ruimte is op de leverplaats voor zowel de vrachtwagen als de producten.
  • Laat de pakketten op een vlakke ondergrond plaatsen en stapel ze niet op elkaar.
  • Controleer de producten bij aankomst op eventuele onvolkomenheden. Neem bij twijfel direct contact met ons op. Bij onvolkomenheden aan het product geldt namelijk; verwerken is accepteren.

Tijdig bestellen

Zorg dat de materialen geruime tijd van tevoren worden geleverd, zodat je kunt controleren op eventuele transportschades en die tijdig kunt melden. Mocht er namelijk schade zijn ontstaan, dan hebben we nu nog tijd om e.e.a. op te lossen, zodat de verwerker niet vastloopt in de planning.


Moment van Levering

Wij kunnen geen garantie geven van aankomst op het afgesproken tijdstip in verband met het altijd aanwezige risico van overmacht. Wij adviseren u thuis te zijn om de levering in ontvangst te nemen. De chauffeur vraagt u dan voor ontvangst te tekenen en het is raadzaam de bestelling direct te controleren.


Losplaats

De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor een losplaats die voldoende ruimte biedt. Wanneer er onvoldoende ruimte is, is dit ter beoordeling van de chauffeur en worden de transportkosten die extra gemaakt moeten worden volledig aan de klant doorberekend. 

Let op: de gebruikte vrachtwagens (stenentrailers) zijn meestal 16,5 meter lang. De stenentrailers hebben een bereik van 4 meter. Dat betekent dat pallets tot 4 meter vanaf de straat geplaatst kunnen worden. Er is geen aparte kraan of pompwagen aanwezig om de pallets verder van de weg te plaatsen. Het is raadzaam om daar rekening mee te houden bij uw project.

Wij leveren enkel op plaatsen die bereikbaar zijn voor onze stenentrailer. Als de losplaats niet bereikbaar is met een grote stenentrailer (bijvoorbeeld door een te smalle doorgang of brug), dan bent u er zelf verantwoordelijk voor om dit voorafgaand aan de levering kenbaar te maken. Als Bevers Steencentrum BV een alternatief vervoersmiddel moet inzetten om op uw gewenste locatie te kunnen leveren, dan kan daar een toeslag van € 125,- euro voor berekend worden. Neem daarom bij twijfel over de bereikbaarheid van uw locatie eerst contact met ons op.


Advies

Wij adviseren met klem om uw order enkele dagen voor aanvang van uw project door ons te laten leveren. Zo voorkomt u dat als er onverhoopt een probleem met de levering ontstaat, uw overige afspraken (bijvoorbeeld met stratenmakers of hoveniers) ook in het gedrang raken. Voor vervolgschade zijn wij in geen enkele situatie aansprakelijk.